ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่งจากจีนมาไทย

(ราคาใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564)

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                        alibaba NEW
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                        alibaba NEW

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า วิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 167 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

 • ค่าบริการตีลังไม้​ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้​
 • ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท​พาเลทละ 2,000 บาท​
 • ค่าบริการบิล​บิลละ 10 บาท​
 • ค่าประกันภัย​เฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง​
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง weight scale alieasyeasy
กิโลกรัม (กก.)

น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกก.= ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 10 กก. ต้องการส่งทางรถ เท่ากับ 10 X 59 = 590 บาท

ปริมาตร (Q)

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก
ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 167 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าจัดส่งในประเทศไทย​
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping FLASH new 03 768x1362

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่าวิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 200 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.

หมายเหตุ : Flash Express ไม่รับสินค้าที่ตีลังไม้

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping nim

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่าวิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 250 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping kerry 3 768x1115

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่าวิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 200 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.

สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 80 ซม. + 60 ซม. + 30 ซม. = 170 เซนติเมตร

เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทย ด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย ด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping

จังหวัดอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-114-7114

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 7-15 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

ชิปปิ้งจีน

ชิปปิ้งจีน

ค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง

วิธีการคำนวณค่าขนส่ง แบ่งการชำระเป็น 2 รอบ

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon             01 300x300

การชำระเงินรอบแรก

เฉพาะค่าสินค้า

+

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon             01 300x300

การชำระเงินรอบสอง

1.ค่าขนส่งจากร้านค้าในจีนมาโกดังกว่างโจว
2.ค่าขนส่งจากโกดังกว่างโจวมาไทย
3.จากโกดังไทยส่งถึงบ้านลูกค้า

=

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicong       01 300x300

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด​

บริการสั่งซื้อสินค้ากับ Alibabaeasy

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon2 01 300x300

ค้นหาสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon3 01 01 300x300

สั่งซื้อสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicong       01 300x300

เติมเงินชำระค่าสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon1 01 300x300

ลงทะเบียน

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon2 01 300x300

ค้นหาสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon3 01 01 300x300

สั่งซื้อสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicong       01 300x300

เติมเงินชำระค่าสินค้า

ขนส่งทางรถ

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง        alibaba             01 768x716
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง        alibaba         01 768x716

ขนส่งทางเรือ

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง        alibaba                01 768x716
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง        alibaba            01 768x716

หมายเหตุ

 • การคำนวณค่าขนส่งของการ สั่งสินค้าจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
  เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท ค่าขนส่ง จะคิด 1 บิลการสั่งซื้อ ไม่มีบริการรวมสินค้ากับบิลอื่นๆ ได้

ค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาทต่อบิล หากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำจะถูกคิดที่ 150 บาท
ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 
2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง 
นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท
ค่าบริการบิลละ 
10 บาท
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 
3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน เท่าของค่าขนส่ง

มอก
คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค และคุณภาพสมราคา
เช่น หมวกนิรภัย
ทิชชู่เปียกตุ๊กตาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ทำไมสินค้ามอก.ถึงมีค่าขนส่งแพงกว่าสินค้าทั่วไป?
การดำเนินการมีหลายขั้นตอนกว่าสินค้าชนิดอื่นๆ ทีมงานต้องมีการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนดำเนินการขนส่ง อีกทั้งเป็นสินค้าที่กรมศุลกากรมักจะตรวจเข้ม และทำให้การขนส่งล่าช้า

คำนวณค่าขนส่ง จากจีนมาไทย

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง rate price alieasyeasy 72dpi 01 e1502954032417

ตามเกณฑ์ Logistics สากล เมื่อนำราคาค่าขนส่งทั้ง 2 หน่วย มาเทียบกันแล้วราคาค่าขนส่งในหน่วยใด มีค่าน้อยกว่าจะถูกตัดไปใช้หน่วยที่มีค่ามากกว่าเป็นหลัก

ตัวอย่าง
สินค้า A หนัก 2 กิโลกรัม มีขนาดความกว้าง 50 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. เป็นสินค้าทั่วไป และขนส่งทางเรือ

คำนวณหาราคาค่าขนส่งจากน้ำหนัก
ราคาค่าขนส่ง = น้ำหนักสินค้าจริง x อัตราขนส่ง 
เท่ากับ 2 x 69 = 138 บาท

คำนวณหาราคาค่าขนส่งจากปริมาตร
ขั้นที่ 1 คำนวณหาปริมาตรของสินค้าจากขนาดของสินค้าก่อน (กว้าง xยาว x สูง ) / 1,000,000 = ปริมาตรสินค้า (50 x 30 x 30 ) / 1,000,000 = 0.045 ลูกบาศก์เมตร
ขั้นที่ 2 คำนวณค่าขนส่งจากปริมาตรราคาค่าขนส่ง คือ ปริมาตรสินค้า x อัตราค่าขนส่ง = 0.045 x 6400 = 288บาท

*สินค้า A จะมีค่าขนส่งจากจีนมาไทย คือ 288 บาท ตามค่าขนส่งหน่วยปริมาตร

ระดับสมาชิกการใช้บริการ Alibabaeasy

ระดับ CLASSIC ยอดสะสมน้อยกว่า 20,000 บาท
ระดับ BRONZE ยอดสะสมมากกว่า 20,000 บาท
ระดับ SILVER ยอดสะสมมากกว่า 100,000 บาท
ระดับ DIAMOND ยอดสะสมมากกว่า 500,000บาท
ระดับ STAR ยอดสะสมมากกว่า 2,000,000 บาท

ระดับสมาชิกการใช้บริการ Alibabaeasy

ระดับ CLASSIC ยอดสะสมน้อยกว่า 20,000 บาท
ระดับ BRONZE ยอดสะสมมากกว่า 20,000 บาท
ระดับ SILVER ยอดสะสมมากกว่า 100,000 บาท
ระดับ DIAMOND ยอดสะสมมากกว่า 500,000บาท
ระดับ STAR ยอดสะสมมากกว่า 2,000,000 บาท

อัตราค่าขนส่ง ระดับสมาชิก ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง exchange rate image

คำนวณค่าขนส่ง จากจีนมาไทย

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping                03

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 6000 = น้ำหนัก

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping nim                3

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 4000 = น้ำหนัก

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง               alieasyeasy kerry 768x1030
 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry Express ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว/ชิ้น
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 80 ซม. + 60 ซม. + 30 ซม. = 170 เซนติเมตร
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทย ด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย ด้วย J&T Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 02 min 1200x707 1024x603 768x452

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**