Alibaba สิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้ เมื่อช็อปปิ้งบนร้านค้าออนไลน์

Alibaba สิทธิผู้บริโภคalibaba2-01 alibaba Alibaba สิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้ เมื่อช็อปปิ้งบนร้านค้าออนไลน์                      alibaba2 01 768x402

Alibaba หากตอนนี้คุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการช็อปปิ้งออนไลน์  เจอความผิดปกติของสินค้าที่ได้รับ หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการจากร้านค้า ต่อไปนี้คือสิทธิของผู้บริโภคที่คุณควรทราบ

Alibabaeasy รวบรวมข้อมูล โดยใจความสำคัญดังกล่าว จะช่วยให้คุณเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และรู้ทันเงื่อนไขหรือนโยบายของทางร้านค้า

รู้จักกับพระราชบัญญัติสิทธิผู้บริโภคคืออะไร?

 ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2015 พระราชบัญญัติสิทธิผู้บริโภคได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพื่อให้เข้ากับโลกของการช็อปปิ้งออนไลน์มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้กฎระเบียบมีความชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติตาม

ภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิผู้บริโภค ทุกครั้งที่มีการซื้อบางอย่างจากผู้จำหน่าย จงมั่นใจว่าคุณได้ทำสัญญาที่ทางร้านหรือผู้จำหน่ายตกลงทำร่วมกันภายใต้ ‘สิทธิ์ตามกฎหมาย’ สิ่งนี้คือกฎหมายที่แยกออกจากนโยบายการส่งคืนของบริษัทโดยสิ้นเชิง แม้ว่าทางร้านหรือผู้จำหน่ายจะพยายามเบี่ยงเบนและบอกคุณ (ในฐานะผู้บริโภค) เป็นอย่างอื่นก็ตาม

Alibabaeasy เชื่อว่าข้อมูลดังต่อไปนี้จะช่วยทำการตรวจสอบถึงสิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้ เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค สำหรับรายการซื้อสินค้าทั้งภายในร้านและร้านค้าออนไลน์

ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน แลกเปลี่ยน หรือซ่อมแซมสินค้าหรือไม่?

เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าใดๆ ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจากการถูกฉ้อโกงเสมอ หากผลิตภัณฑ์นั้นมีร่องรอยขีดข่วน ผู้บริโภคอาจได้รับสิทธิ์ในการรับเงินคืน แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึงสินค้าที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นและสินค้าลดราคาด้วย

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

ไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรในประเทศใด ทั้งสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป ต่อไปนี้คือเกณฑ์มาตรฐานของพระราชบัญญัติสิทธิผู้บริโภค 2015

 1. ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์

ไม่ว่าผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใดๆ เมื่อนำสินค้าเหล่านั้นมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน  สวมใส่ หากผลิตภัณฑ์นั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานตามการใช้งาน ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน เช่น หากผู้บริโภคซื้อลำโพงชุดใหม่จากผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยฝ่ายขาย และได้มีการระบุว่าผลิภัณฑ์เหล่านี้ สามารถทำงานร่วมกันกับทีวีได้ ต่อเมื่อนำมาใช้งาน พบว่าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่แจ้ง ผู้บริโภคสามารถเรียกรับเงินคืนได้

สิ่งที่ควรระวัง คือ ในกรณีที่ผู้บริโภคทำผิดพลาดด้วยตัวเอง โดยการซื้อชุดลำโพงที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับทีวีของตัวเองได้ อาจทำให้ไม่ได้รับเงินคืน ทั้งนี้ทางร้านอาจมีข้อเสนอเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคืนสินค้า ซึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายของทางร้านเท่านั้น

 1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าพอใจ

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไม่ควรได้รับความเสียหายหรือมีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น เว้นแต่มีการทำข้อตกลงล่วงหน้าระหว่างผู้บริโภคและผู้จำหน่ายเพื่อรับส่วนลด เช่น หากผู้บริโภคตกลงจะซื้อเสื้อแจ็คเก็ต แต่มีจุดชำรุดหนึ่งจุด ที่สามารถยอมรับได้ และได้รับส่วนลด 10% อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ได้รับควรถูกทำเป็นรายละเอียดบนใบเสร็จรับเงินของผู้บริโภคเสมอ

อย่างไรก็ตาม หากคุณซื้อสินค้าแล้วทำการเช็คแล้วว่าไม่มีความผิดพลาดใดๆ และมันอยู่ในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลต่อการใช้งาน ซึ่งผู้บริโภคสามารถคำนวณได้ด้วยตัวเอง เช่น ซื้อปั๊มยางรถจักรยาน แล้วคาดหวังว่าปั๊มยางราคา 30 ปอนด์ต้องมีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี ขณะเดียวกันปั๊มยางราคา 5 ปอนด์น่าจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า ถือว่ามีความสมเหตุสมผลที่จะคาดหวังสิ่งเหล่านี้ อันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่มีป้ายราคาและสะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคำอธิบาย

คำอธิบายบนสินค้าควรชัดเจน ตรงไปตรงมา และเป็นไปตามทฤษฎีหรือความเป็นจริง แต่หากเมื่อซื้อสินค้าแล้วพบว่า สินค้าไม่มีความสอดคล้องกับรายละเอียดที่อธิบายเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการช็อปปิ้งออนไลน์ ซึ่งผู้บริโภคไม่มีทางรู้ได้แน่ชัดว่าสินค้าที่ซื้อมาจะเป็นอย่างไร จนกว่าของจะมาถึงมือ เช่น ซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยมีคำอธิบายว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเป็นสีขาว แต่เมื่อได้รับจริงๆ แล้วกลับเป็นสีดำ ในกรณีนี้ ผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์ในการคืนเงินเต็มจำนวน

การส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ครอบคลุมตามสิทธิของผู้บริโภค

นอกจากนี้ Alibabaeasy มีข้อมูลว่าในปัจจุบันยังไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถคืนสินค้าได้ หากผู้บริโภคเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเองโดยที่สินค้าไม่ได้มีตำหนิ เสียหาย หรืออยู่ในเงื่อนไขตามสิทธิ์ที่คุ้มครอง ยกเว้นเสียแต่ ร้านค้าจะมีเงื่อนไขคืนสินค้าได้ในกรณีที่ไม่ถูกใจ ซึ่งกรณีเช่นนี้นี้ถือว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตัดสินใจจะคืนสินค้า โดยทั่วไป จำเป็นต้องนำหลักฐานการซื้อยื่นพร้อมกับสินค้า แต่ถ้าหลักฐานการซื้อหรือใบเสร็จสูญหาย มันก็อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้า ซึ่งแม้ว่ากรณีนี้คุณอาจไม่ได้รับเงินคืน แต่ร้านค้าส่วนใหญ่อาจมีคูปองแลกเปลี่ยนให้แทน เช่น คูปองลดราคาสำหรับการซื้อในครั้งถัดไป เป็นต้น