Alibaba 5 ทักษะการทำงานที่จำเป็นสำหรับ New Normal

Alibaba 5 ทักษะการทำงาน alibaba Alibaba 5 ทักษะการทำงานที่จำเป็นสำหรับ New Normal 5                     768x402

Alibaba จากสถานการณ์การระบาดครั้งใหญ่ของ Covid-19 ได้แสดงให้เห็นพลังของเทคโนโลยี เช่น Cloud, Big Data, IoT ฯลฯ

ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้คน การช็อปปิ้ง ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ที่นำเอาความไฮเทคของเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในช่วงที่เกิดโรคระบาด

แม้ภายหลัง Covid-19 จะคลี่คลายเบาบางลง เทคโนโลยีเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นในวิถีชีวิต และพัฒนามาเป็น New Normal และมีผลต่อการทำงานที่ทาง Alibaba ไม่ได้มองข้ามจุดนี้

เป็นที่คาดการณ์กันว่า ในอนาคตอีกไม่กี่เดือนหรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี และหากใครไม่อยากตกงาน ถึงเวลาแล้วที่ต้องเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าว

 

 • DATA (ข้อมูล)

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานจากออฟฟิศมาเป็น Work from Home ส่งผลให้มีการใช้ปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลทั่วโลก ข้อมูลทางสถิติระบุว่าการใช้ข้อมูลทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงถึง 38% ทำให้อาชีพนักวิศวกรข้อมูล, นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ML/AI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าความต้องการนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปอีก

 • Cloud (ระบบคลาวด์)

ระบบ Cloud จะกลายเป็นแกนหลักของโครงสร้าง IT พื้นฐานทั้งหมด แม้ว่ามันจะถดถอยในเดือนพฤศจิกายน 2019 ก็ตามที หากแต่ Gartner ได้ทำนายไว้ว่าบริการ Cloud ทั่วโลกจะเติบโตถึง 17% ในปี 2020

 • การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ในช่วงที่ผ่านมา การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับ ‘การทำงานระยะไกล’ เนื่องจากข้อมูลของบริษัทจะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้คนใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่เป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อความปลอดภัยมีความสำคัญ อาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงกลายเป็นที่ต้องการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 • การตลาดดิจิทัล

ผู้คนจำนวนมากหันมาบริโภคข้อมูลออนไลน์ ทำให้การตลาดดิจิทัลกลายเป็นกระแสหลักในวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ด้วยเหตุนี้ ความต้องการของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เช่น ผู้จัดการแบรนด์ดิจิทัล, ผู้ผลิต Content หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ SEO รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่าน E-mail จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ

ธุรกิจเร่งเปลี่ยนระบบเข้าสู่ระบบดิจิทัล ช่องทางดิจิทัลกลายเป็นกระแสหลักเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน เมื่อมีความต้องการด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น ทำให้อาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประมาณได้จากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ มีความต้องการนักวิเคราะห์ธุรกิจสูงถึง 14% ระหว่างปี 2018-2028

 

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 กำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะ ‘New Normal’ และเป็นเรื่องที่ดีที่สุดหากปรับตัวได้รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตประจำวันเริ่มมีความชัดเจน ความสำคัญด้านสุขภาพและสุขอนามัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมทางสังคม ระบบการทำงานเกิดแรงสั่นสะเทือนและเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น การมีทักษะเกี่ยวกับดิจิทัลจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้แน่ใจได้ว่า ผู้คนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในชีวิต อย่างน้อยก็สอดคล้องกับอาชีพที่จะเติบโตในอนาคต

ขณะเดียวกัน Alibabaeasy ได้อัปเดตข้อมูลสำคัญเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ สามารถศึกษาช่วงวิกฤตการระบาดใหญ่ก่อนได้ที่ ‘ฝ่าวิกฤตการณ์ไวรัส COVID-19 อุตสาหกรรมธุรกิจต้องรอด!’ และศึกษาทักษะข้างต้นเพื่อปรับใช้ในการทำงานหลังการระบาดใหญ่