Taobao จับนิสัยลูกค้าให้ทำการตลาดปัง ยอดขายพุ่ง

Taobao จับนิสัยลูกค้าให้ทำการตลาดปัง ยอดขายพุ่ง

การทำการตลาดอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ และมีผลตอบกลับมาที่น่าพอใจหรือบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปจนเมื่อทำการตลาดออกมาแล้วจะล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำร็จไปเสียหมด เพราะการทำการตลาดออกมาให้ประสบความสำเร็จคือการสื่อสารออกมาได้ตรงกับนิสัยของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการหรือแบรนด์ต่าง ๆ สามารถทำการตลาดที่สื่อสารออกมาได้ตรงกับนิสัยของผู้บริโภคได้ตรงเท่าไหร่ โอกาสที่การสื่อสารจะประสบความสำเร็จย่อมมีมากเท่านั้น เช่น คุณทำธุรกิจเกี่ยวกับการสั่งสินค้าจาก Taobao หากรู้นิสัยของกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารก็จะได้ผลกว่าการสื่อสารที่ไม่รู้ว่านิสัยของคนที่เราคุยด้วยเป็นอย่างไร คิดอย่างไร ซึ่งถ้าผู้ประกอบการหรือแบรนด์สามารถรู้ข้อมูลเหล่านี้ การสื่อสารที่ทำการตลาดออกมาก็สามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภคทำในสิ่งที่ธุรกิจหรือแบรนด์ต้องการได้ไม่ยาก

หากแบรนด์หรือธุรกิจยังแบ่งประเทภลูกค้าออกเป็นตามเพศ อายุ การตลาดที่ใช้ย่อมไม่ได้ผลดีที่สุดหรือยังมีประสิทธิภาพไม่มากพอ เพราะหากคุณรู้นิสัยของลูกค้า รู้ว่าจะต้องปฏิสัมพันธ์อย่างไร มีข้อเสนออย่างไรที่จะโดนใจลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น ลูกค้าชอบการลองอะไรใหม่อย่าการซื้อของที่ใหม่ การสั่งของจากเว็บไซต์ต่างประเทศอย่าง taobao เป็นต้น เและยิ่งตรงกับนิสัยของลูกค้าแต่ละคนได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี การสื่อสารการตลาดที่ออกไปก็จะยิ่งได้ผลมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น คนทุกคนไม่ใช่ชื่นชอบการช็อปปิ้งเป็นประจำ หรือคนที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งจนกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน คนที่มีพฤติกรรมในการช็อปปิ้งที่ธรรมดาหรือไม่จำเป็นต้องทำประจำวัน คนเหล่านี้จะไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์ของสินค้าเหมือนกับคนที่ชอบช็อปปิ้งอยู่เป็นประจำ โปรโมชันที่เสมอก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถดึงดูดได้ทั้งหมด เพราะพฤติกรรมหรือนิสัยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นเอง

Taobao จับนิสัยลูกค้าให้ทำการตลาดปัง ยอดขายพุ่ง  Taobao จับนิสัยลูกค้าให้ทำการตลาดปัง ยอดขายพุ่ง HBVV 01 800x533
Taobao จับนิสัยลูกค้าให้ทำการตลาดปัง ยอดขายพุ่ง

หลายคนอาจจะสงสัยหรือกังวลว่าทำการตลาดให้ตรงตามนิสัยของผู้บริโภคนั้นจะได้ผลจริง ๆ หรือไม่ ได้ผลหรือไม่ได้ผล Facebook ได้บอกถึงสถิติผู้ใช้กว่า 3.5 ล้านคน เห็นว่าแคมเปญโฆษณาที่ตรงตามนิสัยของลูกค้า จะได้ผลมากกว่าโฆษณาที่ไม่ได้สื่อสารตรงกับนิสัยของลูกค้า เพราะแพลตฟอร์มของ Facebook เวลาที่ธุรกิจหรือแบรนด์เลือกกลุ่มเป้าหมาย เราสามารถยิงโฆษณาไปตามความชอบ (Interest) ขงกลุ่มเป้าหมายหรือคาดว่าจะเป็นลูกค้าของเราว่าเป็นแบบไหน เช่น คุณทำธุรกิจขายของออนไลน์ที่สั่งสินค้ามาจาก Taobao แต่ยิงโฆษณาไปยังกลุ่มคนที่ชอบการดูหนัง ก็คงไม่ได้ผล ซึ่งมีธุรกิจหรือแบรนด์ต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยที่มองข้ามถึงเครื่องมือนี้ไปอย่างน่าเสียดาย เพราะ Interest สามารถสะท้อนนิสัยของเป้าหมายได้ เช่น การที่กบุ่มเป้าหมายกดไลก์เพจศิลปิน นักร้อง ก็อาจสะท้อนถึงนิสัยที่ชอบเข้าสังคม ธุรกิจหรือแบรนด์ก็อาจตีความได้ว่า สามารถยิงโฆษณา ไปพากลุ่มที่ชอบเข้าสังคมได้โดยตรงการเลือกกดศิลปินหรือนักร้องตรง Interest ที่กลุ่มเป้าหมายกดไลก์ไว้ แต่ต้องคิดและตีความให้ดีว่าการที่กลุ่มเป้าหมายกดไลก์ศิลปิน นักร้องไว้นั้น เป็นคนที่ชอบการเข้าสังคมจริง ๆ ไหม เพราะถ้ากลุ่มเป้าหมายไม่ได้ชื่นชอบการเข้าสังคมมากมายอะไร การยิงโฆษณาไปก็อาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่ ดังนั้นผู้ประกอบการ แบรนด์หรือนักการตลาดต้องมีการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี
Alibabaeasy จะพาไปดู 5 นิสัยที่จะพบตามหลัก The Big Five Personality Traits กันอยู่เสมอ ดังนี้

  • เปิดรับประสบการณ์ (Open to Experience)
  • มุมานะกระหายความสำเร็จ (Consciousness)
  • ชอบเข้าสังคม (Extraversion)
  • ไว้ใจและชอบทำงานเป็นกลุ่ม (Agreeableness)
  • สุขุมใจเย็น (Emotional Stability)

สำหรับ 5 นิสัยก็ต้องมาดูระดับหรือชั่งน้ำหนักกันอีกที เพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ถึงแม้การทำการตลาดโดยดูตามนิสัยที่ผู้บริโภคยังไม่มีการใช้เยอะหรือเป็นที่นิยม แต่ก็เริ่มเห็นถึงความพยายามของธุรกิจหรือแบรนด์ที่จะเริ่มสังเกตนิสัยผู้บริโภคจากสิ่งที่ผู้บริโภคโพสต์ลงบนพื้นที่ออนไลน์ เช่น วิเคราะห์หรือสกัดสิ่งที่ผู้บริโภคได้เขียนได้โพสต์ลงบนพื้นที่ออนไลน์ของตัวเอง และสรุปว่ามีนิสัยใจคออย่างไร มีความต้องการอะไร อะไรสำคัญที่สุด
การทำการตลาดตามนิสัยลูกค้ามีขั้นตอนการทำได้ดังนี้
1. รู้ก่อนว่าความท้าทายอยู่ตรงหน้าคืออะไร รู้ว่าเป้าหมายการตลาดของเราทั้งหมดคืออะไรและตรงกับเป้าหมายของธุรกิจทั้งหมดหรือเปล่า
2. รู้ว่าลูกค้าเป้าหมายมีขั้นตอนการซื้ออย่างไร เพื่อให้ได้รู้ว่าขั้นตอนไหนที่การตลาดของเรายังเข้าไปไม่ถึงหรือคู่แข่งเข้าถึงได้ดีกว่า
3. เก็บข้อมูลนิสัยของกลุ่มเป้าหมายลูกค้า หาความเชื่อมโยงระหว่างนิสัยกับพฤติกรรม ความชอบ ความคิดของลูกค้า
4. คิดให้ดีว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อคืออะไร และสื่ออย่างไรให้ตรงกับนิสัยลูกค้าที่รู้มาจากการเก็บข้อมูล ต้องดูด้วยว่าข้อความที่จะสื่อจะสื่อในช่วงไหน ขั้นตอนไหนของกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
การทำการตลาดตามนิสัยของลูกค้าจะมีผลดีต่อธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณ แต่ก็อย่าลืมถึงเรื่องที่ว่าข้อมูลนิสัยของลูกค้าเป็นเรื่องส่วนตัว ดังนั้นเวลาเก็บข้อมูลก็ต้องให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคอนุญาตก่อน เพราะเมื่อเราทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า ก็สามารถทำการตลาดที่เข้าถึงและสามารถทราบต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เช่น หากลูกค้าต้องการสินค้าจากประเทศจีน หรือสั่งของผ่าน Taobao จากเว็บไซต์ Taobao และสามารถใช้บริการชิปปิ้งสินค้าจากจีน คลิกเลย คุณก็สามารถทำการตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ลูกค้ารับรู้หรือทราบว่าการที่ผู้ประกอบการหรือแบรนด์นำข้อมูลส่วนนี้ไปจะทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างไรด้วย อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิกเลย