Taobao สั่งซื้อกล่องใส่อาหารแบบพกจากจีน ตอบโจทย์การใช้งาน

Taobao สั่งซื้อกล่องใส่อาหารแบบพกจากจีน ตอบโจทย์การใช้งาน

ปัจจุบันการพกพากล่องใส่อาหารไปเอง หรือนำไปใส่อาหารตามร้านขายอาหารต่าง ๆ ทำให้ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี กล่องใส่อาหารแบบพกพามีให้เลือกมากมาย วันนี้ alieasyeasy จะพาไปเลือกกล่องใส่อาหารแบบพกพากับสินค้าจีนจาก Taobao
กล่องใส่อาหารแบบพกพาทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิด โดยส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งออกเป็น 3 วัสดุหลัก ๆ คือ กล่องใส่อาหารที่ทำมาจากแก้ว กล่องใส่อาหารแบบพลาสติก และกล่องใส่อาหารที่ทำมาจากสแตเลส ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าต้องการนำไปใส่กับอาหารประเภทไหน ชนิดไหน เช่น กล่องใส่อาหารสแตเลส ก็จะมีความคงทน ใส่อาหารได้หลายหลาย กล่องใส่อาหารแบบแก้วก็จะมีน้ำหนักที่เยอะ พกพาค่อนข้างลำบาก และต้องมีความระมัดระวัง กล่องใส่พลาสติกก็มีน้ำหนักเบา ใส่อาหารได้หลากหลาย แต่อาจจะไม่เหมาะกับอาหารที่มีความร้อนสูง เป็นต้น

Taobao สั่งซื้อกล่องใส่อาหารแบบพกจากจีน ตอบโจทย์การใช้งาน  Taobao สั่งซื้อกล่องใส่อาหารแบบพกจากจีน ตอบโจทย์การใช้งาน O1CN01Gqny2p1QVL6jzf8S0 1124611981 600x854
เถาเป่า สั่งซื้อกล่องใส่อาหารแบบพกจากจีน ตอบโจทย์การใช้งาน

กล่องใส่อาหารแบบพกพาก็มีให้เลือกตามการใช้งานหรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน กล่องใส่อาหารแบบมีหลายช่อง ที่ช่วยให้สามารถพกพาได้อย่างสะดวก ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคนที่ชอบทำอาหารจากที่บ้านไปกินเอง ที่ในกล่องใส่อาหารจะมีการแบ่งช่องออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณเตรียมมื้อเมนูอาหารได้อย่างหลากหลาย
Taobao สั่งซื้อกล่องใส่อาหารแบบพกจากจีน ตอบโจทย์การใช้งาน  Taobao สั่งซื้อกล่องใส่อาหารแบบพกจากจีน ตอบโจทย์การใช้งาน O1CN01OFJ2iu1F2WO4nw3Kv 660050429 600x801
เถาเป่า สั่งซื้อกล่องใส่อาหารแบบพกจากจีน ตอบโจทย์การใช้งาน

รูปแบบของกล่องอาหารประเภทต่อมา เป็นประเภทที่หลายคนคุ้นเคยกันอย่แล้วอย่างกล่องใส่อาหารแบบมาตรฐานที่มีฝาปิดล็อก และสามารถสั่งสินค้าจาก Taobao ได้ง่าย ๆ และเลือกใช้บริการชิปปิ้งจีนในการนำเข้าสินค้าได้ที่นี่ โดยประเภทกล่องอาหารชนิดนี้สามารถใส่อาหารได้อย่างหลากหลาย แยกชนิด แยกประเภทของอาหารได้ และมีหลากหลายขนาดเอาไว้ให้ได้เลือกใช้
กล่องใส่อาหารประเภทต่อมา คงถูกใจใครหลาย ๆ คนกับกล่องใส่อาหารเก็บอุณหภูมิ ที่จะช่วยรักษาอุณหภูมิของอาหารได้เป็นอย่างดี แต่กล่องใส่อาหารรักษาอุณห๓ุมิก้มาพร้อมกับความแข็งแรงแน่นหนาและน้ำหนักที่มากขึ้นกว่ากล่องใส่อาหารทั่วไป
Taobao สั่งซื้อกล่องใส่อาหารแบบพกจากจีน ตอบโจทย์การใช้งาน  Taobao สั่งซื้อกล่องใส่อาหารแบบพกจากจีน ตอบโจทย์การใช้งาน O1CN011ZZlQrGdY1P4k54 1576893209 600x628
เถาเป่า สั่งซื้อกล่องใส่อาหารแบบพกจากจีน ตอบโจทย์การใช้งาน

ปิ่นโตก็จัดเป็นประเภทของกล่องใส่อาหารอีกประเภทหนึ่ง ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารที่หลากหลาย เพราะปิ่นโตก็มีชั้นต่าง ๆ ให้เลือกตามความต้องการ และยังช่วยให้พกพาได้อย่างสะดวก ปิ่นโตจาก Taobao ก็มีให้เลือกหลายตั้งแต่ปิ่นโต่ 2 ชั้น 3 ชั้น หรือ 4 ชั้น เป็นต้น ให้สามารถใส่อาหารได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวที่มีทั้งตั้ม ผัด ทอด แกง หรืออาหารหวานก็สามารถนำมาใส่ได้ จบด้วยปิ่นโตใบเดียว
กล่องใส่อาหารกำลังได้รับความนิยมจากใครหลาย ๆ คน ที่หันมาใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาของสภาพแวดล้อมอย่างโลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น หรือแม้ปัญหาขยะพลาสติกที่ปัจจุบันเป็นปัญหาที่หลาย ๆ ประเภทตระหนักและออกมาตรการในการลดปัญหาการใช้พลาสติก ซึ่งเราเองก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลาสติกลงได้  เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น