Taobao และ Tmall แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชจีนที่ธุรกิจออนไลน์ไม่ควรพลาด

Taobao และ Tmall แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชจีนที่ธุรกิจออนไลน์ไม่ควรพลาด

Taobao และ Tmall ถือเป็นแพลตฟอร์มทางด้านอีคอมเมิร์ชจากประเทศจีนรายใหญ่เลยก็ว่าได้ และครองตลาดทางด้านธุรกิจประเภทอีคอมเมิร์ชจีนเลยทีเดียว มาจากการก่อตตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba และกำลังได้รับความนิยมจากการสั่งสินค้าหรือนำเข้าสินค้าจากจีนสำหรับคนไทยด้วย
Taobao เป็นแพลตฟอร์มทางด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ชที่เป็นแหล่งค้าขายออนไลน์ขนาดใหญ่ โดยสามารถเข้ามาดูสินค้าจากเว็บไซต์เถาเป่าผ่านเว็บสั่งสินค้า (คลิกเลย)  ที่สามารถทำได้ตั้งแต่ซื้อขายสินค้าระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ หรือธุรกิจกับธุรกิจ ซึ่งทำให้การแข่งขันในแพลตฟอร์มนี้เข้มข้นเลยทีเดียว ที่นอกจากจะสู้ในเรื่องของสินค้าแล้ว ยังต้องสู้ในเรื่องของราคาอีกด้วย สำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชอย่าง Tmall จะตรงข้ามกับแพลตฟอร์มอย่างเถาเป่า เพราะสินค้าที่จะชายจะอนุญาตสำหรับผู้เชี่ยวชาญหรือต้องมีใบอนุญาตสำหรับผู้ถือลิขสิทธิ์ในการขายสินค้านั้น ๆ และจะต้องมีบริษัทอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นต่าง ๆ หรือก็ต้องทำงานกับบุคลี่สามสำหรับการบริการในท้องถิ่นนั้น ๆ และเอกสารสำหรับการขายสินค้าและสิทธิ์ในการขายสินค้าชนิดนั้นในประเทศจีนด้วย ทำให้ Tmall เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้สำหรับบริษัทต่างชาติ อย่างผู้ประกอบการชาวไทยที่ต้องการจับกลุ่มลูกค้าขาวจีน แต่การลงทุนใน Tmall ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของเงินลงทุน ที่จะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

Taobao และ Tmall แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชจีนที่ธุรกิจออนไลน์ไม่ควรพลาด  Taobao และ Tmall แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชจีนที่ธุรกิจออนไลน์ไม่ควรพลาด ajdhgah8532asfas 02 600x400
เถาเป่า และ Tmall แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชจีนที่ธุรกิจออนไลน์ไม่ควรพลาด

ในการทำเข้าไปทำธุรกิจหรือจับกลุ่มลูกค้าชาวจีน จะต้องมีการวางแผน คิดกลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างการการกำหนดเป้าหมายของกลุ่มลูกค้า เป้าหมายทางธุรกิจระยะยาวคืออะไร จะโปรโมตอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถเลือกวางแผนและใช้แพลตฟอร์มทางด้านอีคอมเมิร์ชจีให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ สามารถสั่งสินค้าจากเถาเป่าผ่าน Alibabaeasy ได้ที่นี่
ขอบคุณรูปภาพจาก www.singsaver.com.sg , akket.com